Zelená vs. modrá ekonomika

29.11.2020

Zelená ekonomika je pojem, s ktorým ste sa už určite stretli či už vo forme reklamy na eco, bio alebo green produkty, alebo aj v politike, kde táto téma rezonuje stále častejšie. Možno ste však ešte neprišli do kontaktu s pojmom modrá ekonomika, ktorú vám predstavíme v dnešnom blogu.

Na úvod si pripomeňme základné princípy zelenej ekonomiky a hlavné dôvody pre jej kritiku.

Zelená ekonomika

Základnou myšlienkou Zelenej ekonomiky je zníženie negatívneho dopadu nášho vplyvu na planétu v priemyselnom odvetví. Uvediem zopár príkladov pre lepšie pochopenie:

  • Efektívnosť zdrojov

  Jedným z hlavných opatrení pre zníženie dopadu priemyslu je snaha efektívnejšie využívať zdroje, a tak znížiť produkciu emisií na jednotku výroby. To vieme dosiahnuť zlepšovaním procesov, dizajnom produktu tak, aby sa dal ľahko opraviť alebo na eho výrobu využívať recyklovateľné alebo upcyklovateľné materiály.

  • Obnoviteľná energia

  Prechod na obnoviteľné zdroje energie pomáha znižovať emisie vznikajúce pri spaľovaní fosílnych palív a v mnohych pripadoch prispieva k zníženiu výdavkov na energiu.

  • Čistá technológia

  Aj keď čistá technológia úzko súvisí s oboma vyššie uvedenými príkladmi, môžeme ju považovať za samostatnú kategóriu. Najkrajší príklad je zavádzanie zelenej mobility, ako je propagácia bicyklov ako alternatíva k MHD a osobnej doprave či implementácia notoricky známych elektrických kolobežiek, ktoré neslávne ležia roztrúsené po okolí.

Kritika zelenej ekonomiky

Všetky tieto prístupy sú určite krok správnym smerom, existujú však aj nedostatky, ktoré z nich robia nevhodné pre určité odvetvia. Okrem toho čelí zelená ekonomika aj vlne kritiky, niekedy absurdnej, niekedy však opodstatnenej ako napríklad:

 • potreba veľkých investícií a dotácií,

 • obmedzenia v oblasti inovácií,

 • strata konkurencieschopnosti pre podniky,

 • strata pohodlia pre jednotlivcov,

 • zavádzanie zefektívňovania zdrojov len za účelom znižovania nákladov,

 • zmena iba malého aspektu podnikania, ktorý je následne využívaný na tzv. greenwashing spotrebiteľa.

Nie je nič zlé na tom ak firmy znižujú náklady a maximalizujú zisk alebo využívajú techniky na prilákanie nových zákazníkov. Pointa je vo vytvorení rozhodného a uskutočniteľného rámca, ktorý okrem podnikateľskej prosperity poskytne aj pridanú hodnotu. 

Môžeme urobiť viac?

Práve tu vstupuje do hry Modrá ekonomika. Jedným z hlavných cieľov je vychádzať z prístupu "voliť menšie zlo" (využívanie menej toxických materiálov, menší konzumerizmus, menšie škody) a pokračovať v budúcnosti s prístupom "robiť viac dobra" v tom, čo už máme nastavené. 

Ekonomika pre modrú planétu 

Ako vznikol pojem a myšlienka modrej ekonomiky? Jeden z členov predstavenstva firmy Ecover sa rozhodol, že nebude hľadať kompromisy v neprijateľných praktikách pre budúcnosť planéty, ale naopak, bude hľadať skutočne udržateľné biznis modely.

Gunter Pauli je Belgický entrepreneur, zakladateľ spoločnosti Zero Emissions and Research Initiative (ZERI) a autor knihy Modrá ekonomika. Jeho posolstvo je "prestať robiť menej zlých vecí a začať robiť viac dobrých"

Základné princípy Guntera Pauliho sú založené na spôsobe fungovania prírodných ekosystémov a na tom, ako môžeme napodobniť túto dynamiku v našich vlastných systémoch. 

Modré princípy 

V skratke zelené princípy nám pomáhajú zredukovať škody, modré princípy nám zároveň pomáhajú dodať do procesov pridanú hodnotu vychádzajúc z prírody. Riešenia sú v prvom rade založené na základnom pilieri fyzike, a jej základných princípoch, ako je gravitácia, termodynamika alebo premena energie.

Druhý pilier je získavanie a využívanie živín, na ktorý je skvelým príkladom projekt BlueCity v Holandskom meste Rotterdam. Na pestovanie hlivy ustricovej používajú mleté kávové zrno z kaviarní v Rotterdame. CO2, ktoré sa uvoľňuje v procese pestovania ďalej využíva spoločnosť Spireaux na výrobu Spiruliny. Mycélium, ktoré zostalo z výroby húb, sa používa na výrobu obalov v laboratóriu BlueCity Lab a huby sa podávajú v ich reštauráciách.

Tretí pilier je kladenie dôrazu na lokálnu obstarateľnosť. Akékoľvek udržateľné riešenie sa musí vyvíjať s ohľadom na miestne zdroje, kultúru a tradície. Pekným príkladom tohto piliera v odevnom priemysle je využívanie lokálnych zdrojových textilných materiálov a tiež lokálna výroba odevov. A aký je lepší spôsob stimulácie ekonomiky, väčšej pozornosti k rodnému prostrediu a podpory miestnych komunít ako prostredníctvom rozvoja miestneho podnikania?

Ak vás táto téma zaujala, pozrite si viac zaujímavých príkladov využitia modrej ekonomiky v praxi :).

Betka 

Vstúpte do nášho ne-shopu