VEDELI STE, ŽE MATERIÁL SA BUDE DAŤ PESTOVAŤ?

07.03.2021
BioCouture - pilotný projekt módy vytvorenej z baktérií kombuche od dizajnérky Suzanne Lee
BioCouture - pilotný projekt módy vytvorenej z baktérií kombuche od dizajnérky Suzanne Lee

Potreba módneho priemyslu znížiť dopad na životné prostredie a adresovanie zvýšeného záujmu o vegánstvo, odmietanie syntetických a živočíšnych materiálov ženie inováciu vo svete alternatívnych materiálov dopredu. Módne domy investujú nemalé zdroje a spolupracujú s rôznymi start-upmi vo vývoji a inovácii alternatívnych materiálov. V obchodoch už môžeme vidieť prvé reálne výsledky týchto spoluprác, zatiaľ však len v limitovaných edíciách a často high-endových cenách. 

Ako už bolo spomenuté v článku Inovácie v móde, Biomateriály sú jednou zo vzrušujúcich noviniek. Suzanne Lee, CEO a founder Biofabricated, začala v dobe svojej dizajnérskej kariéry experimentovať s alternatívnymi materiálmi a podarilo sa jej vypestovať falošnú kožu ako prototyp z bakteriálnej celulózy množiacej sa v sladenom čaji. Vďaka tomuto experimentu je dnes považovaná za pionierku v tejto oblasti, poskytuje poradenstvo ďalším start-upom a prepája ich s dizajnérmi.

Prototyp falošnej kože z baktérií množiacich sa v osladenom čaji
Prototyp falošnej kože z baktérií množiacich sa v osladenom čaji

V budúcnosti bude teda realitou vypestovať materiál na oblečenie za pomoci baktérií, droždia, húb alebo rias, v laboratóriu za pár dní a na konci životného cyklu ho skompostovať. V súčasnosti, kedy len samotná plodina ako napríklad bavlna niekoľko mesiacov rastie, na jej pestovanie sa využívajú tisícky litrov vody, po žatve putuje na ďalšie spracovanie a ešte stále je ďaleko k finálnemu produktu ako je tričko, znie táto alternatíva veľmi optimisticky.

Aj napriek tomu, že ešte nie sme blízko k tomu, aby takýto druh biomateriálu dokázal byť kompetitívny s tradičnými, dnes používanými materiálmi, postupne začne počet takýchto alternatív rásť. Z tohto dôvodu je dôležité už teraz orientovať sa v terminológii a definovať rozdiely medzi jednotlivými biofabrikovanými materiálmi na základe toho, koľko prírodnej zložky v skutočnosti obsahujú. Jednak pre uľahčenie spolupráce medzi dizajnérom a vývojármi a nakoniec aj zreteľne komunikovať nám konečným spotrebiteľom.

Čo to je biomateriál?

Názov Biomateriál sprevádza viacero otáznikov. V Európe napríklad predpona "bio" evokuje u spotrebiteľov význam ako "naturálne", "zdravé" alebo "čisté". V prípade biomateriálov je však predpona Bio v názve odvodená od slova biológia. Je takýto materiál rozložiteľný? A je takýto materiál automaticky udržateľný?

Slovo Biomateriál je hotový produkt, ktorý vznikol s použitím biologickej zložky, podiel prírodnej zložky v takom materiáli však z názvu odvodiť nevieme. Názov sám o sebe zastrešuje veľa druhov materiálov na ktorých výrobu využili rozdielnu technológiu, prístupy a vstupy. Nedá sa automaticky vytvoriť záver o pôvode tohto materiálu a miere jeho udržateľnosti. 

Bioplast s rôznymi farebnými pigmentmi a množstvom glycerolu na prispôsobenie pružnosti
Bioplast s rôznymi farebnými pigmentmi a množstvom glycerolu na prispôsobenie pružnosti

Práve preto sa každý materiál musí posudzovať jedinečne, na základe výrobného procesu a určitých noriem. Je dobré sa pýtať otázky ako: ak je materiál označený za čistý, podľa akej normy? Ak je udržateľný, aké metriky sa využívajú? Ak je lepší, v porovnaní s čím? Ako príklad uvediem "hubovú kožu" alebo "ovocnú kožu" v porovnaní s biosyntetickým materiálom, alebo v porovnaní s čisto syntetickým materiálom. 

Časté otázky kladené mnohými značkami, médiami a investormi: čo v skutočnosti tieto rôzne pomenovania znamenajú? Čo tieto materiály obsahujú? Ako sa od seba odlišujú? Ktoré majú väčší environmentálny dopad?

Prvým krokom k zodpovedaniu týchto otázok je zjednotenie klasifikácie jednotlivých materiálov, ktoré spadajú pod biomateriály. Organizácie Biofabricated a Fashion for good sa pre tento účel rozhodli vypracovať prieskum medzi odborníkmi z oblasti módy, inovátormi, dizajnérmi a vedcami. Ich úsilie je vytvoriť jednotné a univerzálne chápanie toho, čo pod jednotlivým názvom môžeme očakávať.

Skúmaním terminológie biomedicíny, ktorá sa využívaniu biologických procesov venuje dlhšie a implementovaním tejto terminológie do potrieb módneho priemyslu vznikli prvé definície na rozlišovanie biomateriálov. Celé toto odvetvie čaká ešte dlhá evolúcia, keďže procesov a druhov materiálov bude stále pribúdať a teda vzniknú aj nové definície.

Vizualizácia biomateriálov podľa výrobnej technológie
Vizualizácia biomateriálov podľa výrobnej technológie

V súčasnej dobe teda poznáme:

 • BioBased materiály - ide o materiály úplne alebo čiastočne vyrobené z biologického materiálu, ktorá ale mohla prejsť chemickým procesom. Štandard pri produktoch na biologickom základe sa však líši od produktu k produktu. Napríklad pohárik z bioplastu musí obsahovať 72% biologického základu, pri tkaninách je však minimum 25%. Všetky Biomateriály spadajú pod BioBased.

 • Biofabrikované (Biofabricated materials) - všeobená definícia je materiál vyrobený využitím živých organizmov, napríklad baktérií, húb alebo droždia. Biofabrikované prísady sú stavebným prvkom pre vznik materiálu a ide o živé bunky alebo mikroorganizmy. Tie dokážu vytvoriť komplexný proteín ako je napríklad hodváb či kolagén. Niektoré z materiálov, ktoré spadajú pod bofabrikované však potrebujú ďalšie chemické alebo mechanické spracovanie, preto nie všetky sa dajú považovať za 100% prírodného pôvodu.

Jedným z prvých komerčných produktov vyrobených za použitia biofabricated materiálu je bunda od NorthFace v spolupráci so startupom Spiber. Bunda je vyrobená z umelo vytvoreného pavúčieho hodvábu.

NorthFace x Spiber - bunda z falošného pavúčieho hodvábu
NorthFace x Spiber - bunda z falošného pavúčieho hodvábu
 • Za Biosyntetické materiály (Biosynthetic materials) sa dajú označiť všetky materiály, kde je buď vstupný prvok biologického pôvodu a/alebo proces výroby je za využitia živých organizmov (Biosyntéza). Je dôležité vedieť, že percentuálny pomer prírodnej a fosílnej zložky sa môže pohybovať v rôznom pomere.

 • Všeobecná definícia bioassembled je akýkoľvek proces, kde živý organizmus priamo vytvára (rastie) ako štruktúra materiálu. Medzi Bioassembled materiály patrí napríklad koža z mycéliovej huby, baktérií či živočíšnych buniek.

MycoTex - textil z mycéliovej huby použitý na šatách
MycoTex - textil z mycéliovej huby použitý na šatách

Detailnejšie vzťahy medzi technologickými postupmi pri jednotlivých pojmoch:

 • Všetko spadá pod najmenej špecifický pojem Biomateriál

 • Všetky Biomateriály sú na biologickom základe, ale pomer sa môže radikálne líšiť od 10% až po 100% prírodnej zložky

 • Väčšina biosyntetických, biofabrikovaných alebo bioassembled materiálov sa môže označiť "na biologickom základe"

 • Niektoré biosyntetické materiály sú na biologickom základe, ale nie sú biofabrikované

 • Niektoré biosyntetické materiály obsahujú biofabrikované prísady, ktoré využili živé organizmy pri produkcii

 • Všetky Biofabrikované materiály využívajú živé organizmy (skôr mikro bakteriálneho pôvodu ako rastlinného či živočíšneho) v produkcii

 • Všetky biofabrikované prísady používajú živé organizmy na výrobu stavebných prvkov, ktoré je potrebné ďalej spracovať, aby sa vytvorila štruktúra materiálu

 • Všetky Bioassembled materiály využívajú živý organizmus na to, aby dorástli do finálnej štruktúry makromateriálov

Čo je však najdôležitejšie, meno spojené s akýmkoľvek materiálom nezmení jeho výrobný proces, jeho dopady alebo koniec životného cyklu a následné spracovanie odpadu. Z tohto dôvodu by sa predpona BIO pripojená k názvu produktu nemala považovať za jeho skutočnú hodnotu alebo rozhodujúci faktor. Aj naďalej platí, že je nevyhnutné ísť o úroveň hlbšie a zaoberať sa každým konkrétnym materiálom jednotlivo. 

Betka

Vstúpte do nášho ne-shopu