Ako sa zorientovať vo svete módneho priemyslu? Heslo: transparentnosť

19.04.2020

Po udalostiach v Bangladéši, kde sa 24. apríla 2013 zrútila textilná fabrika a zahynulo viac ako 1000 ľudí, sa svetu naskytol pohľad do nedôstojných pracovných podmienok ľudí, ktorí šijú naše oblečenie. Od tejto tragickej udalosti síce nastali určité pozitívne zmeny v pracovných podmienkach zamestnancov, ale obchodné praktiky a dohody medzi značkami a dodávateľmi sú stále neprehľadné. Zákazník si preto často ani neuvedomuje, aký veľký dopad, pozitívny či negatívny, majú jeho rozhodnutia pri kúpe oblečenia.

Do výroby oblečenia je zapojených množstvo článkov, od fariem, mlynov a farbiarní, až po fabriky, kde sa z látok šijú finálne produkty. Zaužívaná prax veľkých značiek bola nájsť si na tieto procesy externých dodávateľov v krajinách s čo najlacnejšou pracovnou silou a zbaviť sa tak zodpovednosť za ich neprijateľné pracovné podmienky argumentom, že nad nimi skrátka nemajú kontrolu.

Táto problematika sa ale ani zďaleka nevzťahuje len na fast fashion reťazce, ako si mnohí môžu myslieť, ale aj na luxusné značky. 

Iniciatíva Fashion revolution pravidelne zostavuje rebríček hodnotenia transparentnosti zásobovacieho reťazca značiek, tzv. Fashion Transparency Index, kde sa napríklad reťazec H&M skórovo umiestnil najvyššie, v rozsahu 61-70%, spolu s Adidas, Patagoniou, Esprit a Reebok. Značky GAP, Marks and Spencer a Asos dosiahli 51-60% a luxusné značky Gucci and Bottega Veneta, aj keď dosiahli najvyššie skóre spomedzi luxusných značiek, dosiahli len okolo 31-40%.

Práve preto je dôležité vzdelávať sa viac o rôznych iniciatívach a certifikáciách a ich spôsobe hodnotenia, pýtať sa správne otázky na mieste predaja a nespoliehať sa len na značku, ako záruku "lepšieho produktu" či zodpovednejšieho prístupu. V nasledujúcich riadkoch sa dočítate viac o iniciatívach, ktoré Vám pomôžu sa zorientovať vo svete transparentnosti módneho priemyslu.


Kľúčové faktory transparentnosti podľa Fashion revolution

Mnohé značky výrobu alebo dodávateľov nevlastnia priamo, a preto je pre ne jednoduché odmietať zodpovednosť za zlé pracovné podmienky vo výrobných fabrikách a ich negatívny dopad na životné prostredie. Hnutie Fashion revolution teda zostavilo bodové hodnotenie 5 kľúčových faktorov, ktoré pomáhajú definovať aktuálny stav transparentnosti značiek. Tieto faktory sú:


Ďalšie iniciatívy, ktoré prinášajú väčšiu transparentnosť v módnom priemysle 

Certifikát Cradle to Cradle

Cradle to cradle  je svetovo uznávaná iniciatíva, ktorá udeľuje certifikát produktom, na základe nasledujúcich kategórií:

  • Vplyv na zdravie - použité látky pri výrobe produktu nesmú byť zdraviu ohrozujúce pre človeka alebo pre prírodu

  • Opakované využitie - v tejto kategórii sa hodnotí cirkularita produktu a možnosti jeho následného zaradenia späť do obehu

  • Manažment obnoviteľných zdrojov energie a uhlíkovej stopy - hodnotí množstvo uhlíkovej stopy a použitej energie pri výrobe a spracovaní

  • Vodné hospodárstvo - v tejto kategórii certifikácia dozerá na to, že sa voda berie ako cenný zdroj, ktorým sa nesmie plytvať ani ho znečisťovať

  • Sociálna spravodlivosť - v tejto kategórii sa prihliada na to, ako spravodlivo sa pristupuje ku všetkým ľuďom zahrnutým v procese výroby

Každá z kategórií sa bodovo hodnotí a produkty sa podľa počtu získaných bodov rozdelia do nasledujúcich kategórií:


Iniciatíva Know the chain

Iniciatíva Know the chain sa zaoberá reťazcami dodávateľov a pracovnými podmienkami zahrnutými v procese výroby (nielen) oblečenia a obuvi. Využíva silu investorov, ktorí môžu tento ukazovateľ zohľadňovať pri svojich budúcich investičných plánoch a tým mať pozitívny vplyv na snahu značiek zvyšovať transparentnosť v ich zásobovacích reťazcoch. 

Pri odevoch a obuvi zohľadňuje, do akej miery majú značky a ich zásobovacie reťazce zmluvne zaistené tieto faktory:

  • Nábor - značky sa musia snažiť, aby zaistili férový a ľudský prístup pri náborových procesoch u svojich dodávateľov

  • Viazanosť - značky alebo firmy musia byť zodpovednejšie pri výbere lokálnych dodávateľov a musia predchádzať neetickým praktikám a nútenej práci

  • Hlas zamestnanca - pre zamedzenie zlého zaobchádzania so zamestnancami je potrebné dohliadať na možnosť zamestnancov vyhľadať pomoc a takéto praktiky nahlásiť.

Okrem týchto troch faktorov sa Know the chain zameriava aj na hodnotenie praktík nákupov vstupných surovín, dostupnosť liekov na pracovisku či sledovateľnosť a posúdenie rizika.  


Iniciatíva Ethical trade

Ethical trade sa zameriava na zlepšovanie postupov pre dosiahnutie etického obchodu. Ich misiou je vytváranie pracovnej kultúry, kde sú si pracovníci vedomí, že majú právo vyjednávať si dôstojnejšie pracovné podmienky, pričom spolupracuje aj s partnermi a veľkými menami na svetovom trhu ako je napríklad Bestseller alebo Burberry.

Základný kódex Ethical trade je založený na dohovoroch Medzinárodnej organizácie práce a je medzinárodne uznávaným kódexom práce, ktorý zastrešuje hlavné podmienky pre skvalitnenie pracovných podmienok.


GOTS certifikácia

GOTS (alebo Global Organic Textile Standard) je jednou z najznámejších a najobsiahlejších certifikácii textilu. Okrem organického pôvodu tkanín berie do úvahy aj sociálne a environmentálne kritéria výroby a je podporená všetkými nezávislými certifikáciami celkového dodávateľského reťazca.

Kritéria pre získanie GOTS certifikátu sú:


Iniciatíva Better Cotton 

Na bavlnu sa  zameriava Better Cotton Initiative (BCI), ktorá stojí na troch pilieroch udržateľnosti - sociálnej, environmentálnej a ekonomickej. Aktivity BCI siahajú do väčšej hĺbky ako je samotný finálny produkt a spája nasledujúce faktory pre zlepšenie produkcie a predaja:


Vďaka týmto iniciatívam máme väčší prehľad z pozadia výroby šiat. Napriek tomu je udržateľnejšia možnosť dať prednosť lokálnej značke a najudržateľnejšia možnosť je si oblečenie miesto kúpi prenajať.

Viete aký dopad má vaše obliekanie na životné prostredie?