Inovácie v móde

21.06.2020

"To čo je dnes dokázané, bolo kedysi len obyčajnou predstavou." - William Blake

Kreativita a inovácia sú kľúčom k úspešnému biznisu. To je staré známe pravidlo, ktoré núti svet hýbať sa dopredu. Našťastie sa už na úspech biznisu nepozeráme len z pohľadu ekonomického rastu, ale aj jeho dopadu na životné prostredie a spoločnosť, vďaka čomu môžeme v každej oblasti nájsť zaujímavé a potrebné inovácie pri prechode na trvalú udržateľnosť a šetrenie zdrojov.

Móda nie je výnimkou a už teraz môžeme vidieť rôzne zaujímavé náznaky, akým smerom sa bude uberať.  Jedno je však isté: budúcnosť musí byť udržateľná.

Inovácia vo výrobnom procese

Budeme na výrobu oblečenia potrebovať ľudí? 3D tlačiarne sa začínajú využívať v rôznych odvetviach. Dokonca aj na Slovensku počas koronovej krízy poslúžili ako nástroj na výrobu patentovaných respirátorov. 3D tlačiareň umožňuje vykročenie zo zaužívaných strihov a tvarov, ako sa s dizajnom kreatívne hrá značka threeASFOUR. Budúcnosťou by sa tak mohlo stať aj maximálne prispôsobenie oblečenia priamo na naše postavy. Ďalším krokom vo využívaní umelej inteligencie vo výrobe je pripojenie robotických pletacích mašín k 3D tlačiarňam, o čo sa postarali Scalable Garment Technologies Inc. 

Ďalšou zaujímavou inováciou vo výrobnom procese, je prechod na Cradle-to-Cradle prístup k výrobe, presnejšie na základe princípu "Waste equals Food", čo teda znamená pristupovať k odpadu ako ku živine vhodnej na ďalšiu výrobu, alebo bezpečné rozloženie v prírode. Climatex® LifeCycle zašli vo svojej misii za udržateľnosťou tak ďaleko, že namiesto spôsobu ako obmedziť alebo úplne vylúčiť toxické látky sa zamerali na to, ako ich úspešne nahradiť tými prírodnými. Výsledkom analýzy stoviek zložiek bol textilný materiál z vlny a ramie, farbený radou šestnástich netoxických látok, identifikovaných v zdĺhavom procese. Jedným z benefitov tohto prístupu bola výroba, v ktorej zamestnanci už viac nemuseli nosiť ochranné odevy a respirátory pri farbení látok. Zvyškové odstrižky, ktoré boli kedysi toxickým odpadom, sa teraz môžu používať ako pazderie na mulčovanie v okolitých farmách. No to najdôležitejšie je, že voda, ktorá sa používa ako médium pri farbení, je po použití taká čistá ako pitná voda, ktorá do fabriky prichádza. Toto všetko dokonca viedlo k zníženiu prevádzkových nákladov, keďže vodu nebolo nutné ďalej prečisťovať, zjednodušil sa nákup a narábanie s materiálmi použitými vo výrobe a taktiež zanikla potreba vyvážania toxického odpadu do zahraničia, aby bolo spálené v regulovaných spaľovniach.


Inovácia biznis modelu

Jednou z dôležitých inovácii v módnom priemysle smerom k udržateľnosti je zmena biznis modelu. Pôvodný model vyrob - predaj - používaj - vyhoď nie je trvalo udržateľný. Je dôležité zmeniť tento model kreatívnym spôsobom tak, aby sa najlepšie už pri výrobe myslelo na to, čo sa s produktom stane po ukončení jeho životného cyklu.

Momentálne je však potrebné vysporiadať sa aj s už vyrobeným oblečením, vďaka čomu môžeme vidieť rôzne zaujímavé koncepty od upcyklovania, recyklovania až po model re - use - znova použi. Aj naše Šumné vzniklo na princípoch tohto modelu a vďaka prenájmu sa už vyrobenému oblečeniu predlžuje životný cyklus a neskončí na skládke, o to sa postaráme :). Inováciou v našom prípade je zmena v prístupe k oblečeniu z vlastného produktu na zdieľanú službu. O biznis modeloch a cirkulárnej ekonomike pripravujeme ďalší článok, kde sa dozviete viac.

Inovácia v materiáloch

Z hľadiska materiálov môžeme vidieť, že rôzne značky sa rozhodli pre rozličné riešenia. Dobrý príklad je využitie plastu z oceánu, ktorý bol premenený na bionic yarn a využitý napríklad na výrobu kolekcie Adidas tenisiek, alebo kolekcie G star. Tento proces je dobrý v tom, že pomáha vyčistiť moria od znečistenia z plastov, alebo minimálne upozorňuje na tento vážny problém zamorenia. Samotná výroba je však finančne náročná na technológie a spracovanie. 

Opačný trend ako premeniť odpad na materiál je vznik rôznych zaujímavých materiálov, z ktorých odpad je neškodný pre životné prostredie. Na svete sú rôzne patenty na meteriály, ktoré pochádzajú z prírodných zdrojov a ich počet neustále rastie. Zopár príkladov, ktoré uvediem sú napríklad materiál z manga Mango materials, či taliansky projekt Orange fiber využívajúci sekundárny odpad z citrusov. Tencel je lyocelové vlákno z drevenej celulózy, ktorého spracovanie je v uzavretej slučke, čím je proces výroby ekologický. Pinatex je zase materiál vyrobený z odpadových ananásových listov. 

Inovácia a technológia

Zaujímavosťou bude sledovať módu budúcnosti prepojenú s modernými technológiami z dneška. Momentálne je najvýraznejším trendom využívanie aplikácií pre zjednodušenie nákupov online ako napríklad virtuálne skúšobné kabínky, aby sa predišlo vratkám z dôvodu zlej veľkosti či strihu. Memory mirror je softvér, ktorý vytvorí kópiu tela, farby vlasov a pokožky a umožňuje skúšať si nielen oblečenie ale aj aká kozmetika sa nám hodí napríklad k farbe vlasov. 

Dôležité pre zákazníka je aj vedieť sa orientovať v tom, čo je dostupné na internete. Niekedy je ťažké urobiť si vlastný prieskum a zhodnotiť, do čoho chceme investovať naše peniaze. Zaujímavá je preto stránka Good on you, ktorá pomáha zákazníkom vybrať si čo najetickejšiu značku vďaka hviezdičkovému ohodnoteniu. Umožňuje zvýšiť transparentnosť značiek s motiváciou dosiahnuť čo najlepšie hodnotenie, ale aj zákazníkom nájsť čo najlepšiu voľbu.

Na opačnej strane spektra sú dizajnéri, ktorí zháňajú potrebný materiál. Platforma Reverse Resourcing prepája textilný odpad so záujemcom, ktorý ho dokáže upcyklovať a znova použiť na vytvorenie nového produktu.


Betka

Ozvláštnite si svoj šatník šumnými kúskami!

Zdroje:

https://threeasfour.com/pages/about

https://ecowarriorprincess.net/2019/07/future-design-series-fashion-innovation-technology/

https://goodonyou.eco/

https://mbdc.com/project/designtex-designing-a-100-compostable-textile/

https://memorymirror.com/

https://reverseresources.net/

https://www.nepremokaveprestieradla.sk/tencel.aspx

https://www.ananas-anam.com/about-us/