Čo je to cirkulárna ekonomika? A prečo je dôležité o nej hovoriť?

02.05.2019

Pojem cirkulárna ekonomika sa stáva čoraz populárnejší. Čo sa za ním skrýva? Prečo je pre nás cirkulárna (obehová) ekonomika dôležitá? A ako to súvisí s obliekaním?

Pre lepšie pochopenie začnem tým, ako to vyzerá v súčasnosti. Dnes ešte v drvivej väčšine fungujeme na princípoch lineárnej ekonomiky. To znamená, že niečo krvopotne vyťažíme, niečo z toho drahými technológiami a množstvom práce vyrobíme, následne to niečo rýchlo použijeme/spotrebujeme a potom to vyhodíme. Keďže sa na produkty v celom jeho životnom cykle od dizajnu, výroby až po spotrebu využije veľmi veľa vzácnych prírodných i ľudských zdrojov a energií, je škoda, že výrobky potom len tak vyhodíme. Často je odpad, ktorý vyprodukujeme toxický a je veľkou záťažou pre naše životné prostredie. V tom lepšom prípade výrobok zrecyklujeme, ale to stále nestačí. Recyklácia je energeticky náročný proces a nie vždy je možné produkt skutočne recyklovať.  Niekedy ide skôr o tzv. downcykláciu - to znamená, že rovnaký výrobok už vyrobiť nedokážeme, lebo materiál recykláciou stráca pôvodné vlastnosti (napr. plast). 

Lineárny model ekonomiky:  ťažba > výroba > distribúcia > spotreba > odpad.
Lineárny model ekonomiky: ťažba > výroba > distribúcia > spotreba > odpad.


Príklad (ne)fungovania lineárnej ekonomiky: kúpime si nový telefón, používame ho 1 - 2 roky a potom ho vyhodíme a kúpime si nový telefón. Alebo si kúpime nové šaty, nosíme ich jednu sezónu, vyhodíme ich a kúpime si ďalšie nové šaty. A tak ďalej...

Skládka odpadu, toxický odpad - výsledok lineárnej ekonomiky
Skládka odpadu, toxický odpad - výsledok lineárnej ekonomiky

Existuje však model, v ktorom takémuto plytvaniu zdrojov a neekologickému správaniu nedochádza. Je to model tzv. cirkulárnej (obehovej) ekonomiky. 

Cirkulárna ekonomika je taký systém, kedy už pri vytváraní dizajnu produktu máme na zreteli celý jeho "životný" cyklus tak, aby  bol čo najviac bezodpadový, čo najdlhší a uzavretý. To znamená, že pri výrobe produktov spotrebovávame menej primárnych zdrojov, menej energií a využívame trvalo-udržateľné a obnoviteľné zdroje a materiály. Jednotlivé komponenty výrobku tvoríme tak, aby boli znova použiteľné, opraviteľné, upraviteľné, v nevyhnutnom prípade  recyklovateľné alebo biologicky rozložiteľné. 

V skratke - redukujeme spotrebu prírodných zdrojov, výrobky znova použijeme, opravujeme príp. recyklujeme.  

A čo obliekanie a cirkulárna ekonomika?

Poznáte firmu Patagonia? Je to úspešná ekologická firma s oblečením, ktorá okrem toho, že prináša na trh kvalitné a odolné výrobky, navrhuje ich tak, aby sa dali opraviť. Patagonia povzbudzuje používanie odevov čo najdlhšie tým, že poskytuje celoživotnú záruku na všetky jej výrobky. Ak už nie je možné výrobok opraviť, zákazník má možnosť výrobok vrátiť a firma ho zrecykluje.

V Amsterdame v roku 2013 vznikla s myšlienkou skutočne vynosiť oblečenie, ktoré už vlastníme a stojí nam v šatníku, "knižnica oblečenia" LENA. Podľa štatistík totiž nosíme pravidelne len 20 % obsahu svojej skrine s oblečením. LENA sa  preto sústredí na požičiavanie každodenného oblečenia. 

Vedeli ste, že si môžete prenajať rifle? Holandská firma MUD jeans vám rifle prenajme na rok za mesačný poplatok. Po skončení ročného nájmu môžete rifle nosiť i naďalej alebo ich môžete vymeniť za nový model. Tie pôvodné rifle firma znovu použije alebo ich upcykluje či zrecykluje.  


Ani doma nezaháľame!

Už aj na Slovensku máme firmy, ktoré svoje podnikanie majú postavené na princípoch cirkulárnej ekonomiky.

Skvelým príkladom je firma NOSENE, ktorá recykluje oblečenie - jednak predáva secondhand oblečenie alebo vracia život oblečeniu v podobe upcyklácie. Za svoj prínos v oblasti zmierňovania dopadu textilného priemyslu na životné prostredie firma získala dokonca ocenie Via Bona 2018 v kategórii Zelená firma od Nadácie Pontis.

Dutka zase vyrába rôzne produkty do domácnosti, ako napríklad vrecká na pečivo, tašky, utierky alebo vreckovky zo zvyškového textilu.

Mojou srdcovkou je firma SK-Tex, ktorá sa snaží zmierňovať dopady textilného priemyslu na životné prostredie. Firma spracováva odpadový textil a vyrába z neho izolácie na budovy, matrace, výplne do gaučov alebo iné produky. Z celkovej produkcie textilného odpadu dokáže momentálne zrecyklovať 5 - 6 %!

Pre ďalšie zaujímavosti o cirkulárnej ekonomike odporúčame navštíviť stránku INCIENu (Inštitút cirkulárnej ekonomiky). Sú v téme machri - vzdelávajú v oblasti cirkulárnej ekonomiky, spolupracujú s firmami, jednotlivcami i samosprávami a inšpirujú ich k prechodu na cirkulárnu ekonomiku, poskytujú informácie, poradenstvo či ďalšie služby.

Mini

Future of fashion is circular.


Zdroje: 

https://www.incien.sk/cirkularna-ekonomika/
https://www.incien.sk/wp-content/uploads/2019/01/Bro%C5%BE%C3%BAra-o-cirkul%C3%A1rnej-ekonomike-na-Slovensku-v-roku-2018-Cyan.pdf